นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

27 มิถุนายน 2561 เชิญชวนชาวลำปางร่วมแสดงความคิดเห็นใน “โครงการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ถนนดวงรัตน์”

         เทศบาลนครลำปาง เตรียมเสนอรูปแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า เกาะกลางถนน ต้นไม้ ประติมากรรมเซรามิคให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า และพัฒนาซุ้มประตูเมืองเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่นครลำปาง รองรับการจัดงานขนาดใหญ่ในอนาคต