นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนชาวลำปาง “นำสุนัขและแมว” ของท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

         นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันมิให้โรคพิษสุนัขบ้าเกิดการติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยมีนายนิคม รูปงาม ปศุสัตว์อำเภอเมืองลำปาง ร่วมให้การบริการประชาชนในช่วงเช้าวันนี้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนช่างแต้ม

         ทั้งนี้ เทศบาลนครลำปาง กำหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ทั้ง 43 ชุมชน ในระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.30 น. โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น ตามรายละเอียดที่แนบมานี้