นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะตรวจงานด้านสิ่งแวดล้อม (บ่อบำบัดน้ำเสีย) จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

       ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะตรวจงานด้านสิ่งแวดล้อม (บ่อบำบัดน้ำเสีย) จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงการทำงานขององค์กรบริหารจัดการน้ำ (อจน.) ในการบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ในช่วงบ่ายของวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา