นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2561

       นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2561 ร่วมกำหนดแนวทางในการตรวจประเมินชุมชนและครัวเรือนที่เข้าร่วมการประกวด ตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

        ทั้งนี้ การประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2561 มีชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมการประกวดกว่า 15 ชุมชน และครัวเรือนกว่าอีก 68 แห่ง โดยคณะกรรมการฯ จะลงพื้นที่ตรวจประเมินให้คะแนนในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ต่อไป