นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนชาวลำปาง ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

         เทศบาลนครลำปาง เชิญชวนชาวลำปาง ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ “ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน” พบกับนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพและโครงการพระราชดำริในพระมหากษัตริย์ การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง