นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้การต้อนรับนางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว

       นายสุวรรณ นครังกุล และนางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับนางสุจิตรา จงชาณสิทโธ
      รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะที่ได้มาประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานใหญ่ในช่วงระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ที่จะถึงนี้.