นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

         คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับตำรวจภูธรภาค ๕ และจังหวัดลำปาง จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ " ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน" เพื่อให้ข้าราชการ และประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเสริมสร้างให้ข้าราชการและประชาชนมีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความตระหนักถึงความเป็นชาติไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน โดยมีพลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นประธานการสัมมนา พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พันเอก จิรวัฒน์ จุฬากุล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ชนเผ่าจากอำเภอในจังหวัดลำปาง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวลำปาง ร่วมสัมมนา กว่า ๔,๐๐๐ คน
        ภายในการสัมมนา ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของประเทศ" โดย พ.อ.วรวุฒิ แสงทอง อนุกรรมาธิการ (นายทหารปฏิบัติการประจำมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ช่วยราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครนายก) และภายนอกห้องประชุมมีการจัดนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง