นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง” หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อย

         ทน.ลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อยดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง” หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อย โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเห็ด อาทิ ขั้นตอนการเพาะเห็ด ความแตกต่างของเห็ดธรรมชาติและเห็ดเพาะเลี้ยง ตลอดจนเคล็ดลับการเพาะเห็ดให้ได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายเดชาวัต ธรรมสิทธิ์ เจ้าของฟาร์มเห็ดโคนน้อยญัฐนรีฟาร์ม ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ตัวแทนชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่ กว่า 30 คน ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ธารธรรม ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่