นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“อาคารสุเรนทร์” อาคารเด็กเล็กภายในโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เสร็จสมบูรณ์แล้ว

       ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้าง “อาคารสุเรนทร์” อาคารเด็กเล็กภายในโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ว่า ขณะนี้การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว เทศบาลนครลำปาง พร้อมส่งมอบให้โรงเรียนฯ ได้จัดการเรียนการสอนด้วยคุณภาพ อย่างมีความสุขต่อไป