นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ

         ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 นี้ สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง กำหนดลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ จำนวน 245 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานและคุณภาพของเน็ตประชารัฐ

       เทศบาลนครลำปาง จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ให้ความร่วมมือในการตอบสัมภาษณ์ ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยความเป็นจริง โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปเปิดเผยใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป