นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

        นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง นายอรรณพ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว บริเวณชุมชนเมืองเก่านครลำปาง โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ กว่า 100 คน ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง