นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบางกระทึก จ.นครปฐม

         นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางกระทึก จ.นครปฐม นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก พร้อมบุคลากรในสังกัด กว่า 128 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บรายได้ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง