นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ร่วมส่งกำลังใจให้น้อง ๆ ทั้ง 13 คน

ร่วมส่งกำลังใจให้น้อง ๆ ทั้ง 13 คน และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือให้สำเร็จลุล่วง กลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคน