นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองพะเยา

           นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพะเยา นำโดย นายสันติ ปทุมเทศพิพัฒน์ รองปลัดเทศบาลเมืองพะยา พร้อมบุคลากรในสังกัด กว่า 130 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการชุมชนสิงห์ชัย และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลำปาง ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชนทั่วไปของเทศบาลเมืองพะเยา ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดสิงห์ชัย