นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว เยี่ยมชมนิทรรศการ “ของเล่นพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”

          พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน ขอเชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว เยี่ยมชมนิทรรศการ “ของเล่นพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ร่วมรับชมการจัดแสดงนิทรรศการของเล่นพื้นบ้านล้านนา อาทิ อีโก๊ะ ลูกข่างโว้ งูกินนิ้ว บ้องถบ จักจั่น ลูกฟัด กำหมุนบิน กังหัน สัตว์กะลา ร่วมศึกษาวิธีเล่น วิธีทำ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตของเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาให้คนรุ่นใหม่ได้มีจิตสำนึกในการรักษาให้คงอยู่สืบไป

            กำหนดจัดแสดงตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ ที่พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน (ข่วงนคร) เทศบาลนครลำปาง