นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองพะเยา

         นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา (รุ่น 2) นำโดย นายสันติ ปทุมเทศพิพัฒน์ รองปลัดเทศบาลเมืองพะเยา พร้อมบุคลากรในสังกัด กว่า 120 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการชุมชนสิงห์ชัย และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลำปาง ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชนทั่วไปของเทศบาลเมืองพะเยา ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดสิงห์ชัย เทศบาลนครลำปาง