นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อัพเดท! ความคืบหน้าการจัดแสดงนิทรรศการถาวร ภายใน “มิวเซียมลำปาง Museum Lampang”

         ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ลงพื้นที่ “มิวเซียมลำปาง Museum Lampang” เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดแสดงนิทรรศการถาวร เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของจังหวัดลำปาง จากอดีตสู่ปัจจุบัน... เตรียมพร้อมเปิดให้บริการรอบสื่อมวลชน ปลายเดือนกรกฎาคมนี้