นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ 4 ชุมชน พิจารณาตัดสินชุมชนน่าอยู่ ประจำปี 2561

         นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมทั้งคณะทำงาน ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาประเมิน ตัดสินชุมชนและครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะถนน ไหล่ทาง หรือบริเวณหน้าบ้านให้มีความสวยงาม สะอาดน่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย เริ่มจากชุมชนแจ่งหัวริน ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง และชุมชนช่างแต้ม ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นวันแรก