นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มิวเซียมลำปาง Part 1 - คนลำปาง

         มิวเซียมลำปาง Part 1 - คนลำปาง  ใครสร้างอะไรในลำปาง ? ใครบ้างที่มีบทบาทต่อพัฒนาการเมืองลำปาง... มนุษย์เกาะคา ? มนุษย์ประตูผา ? คนลัวะ ? คนละโว้ ? คนไทยวน ? คนพม่า-ไทใหญ่ ? คนจีน ? คนเหล่านี้ ทำให้เมืองลำปางแต่ละยุค เป็นอย่างไร ?

           หาคำตอบได้ที่... #มิวเซียมลำปาง เร็ว ๆ นี้