นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประกอบพิธีทำบุญสภาเทศบาลนครลำปาง

         ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีทำบุญสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน และเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางผู้ล่วงลับ