นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบวงสรวงวางพวงมาลาถวายเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)

          นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ในงาน “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร” เพื่อเป็นการสักการะ และรำลึกถึงความดีของท่านที่เป็นผู้สร้างวีรกรรมกอบกู้เอกราชนครลำปาง แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ กอบกู้บ้านเมืองให้ปกติสุขร่มเย็น เจริญรุ่งเรืองสืบมา ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) วัดพระธาตุลำปางหลวง