นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561 นำโดย นายสุโสฬส พึ่งบุญ ประธานคณะกรรมการฯ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง ที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง