นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการย้ายรูปปั้นโขลงช้าง จากสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ไปยังถนนสายวัฒนธรรมท่ามะโอ-ประตูป่อง

        เทศบาลนครลำปาง เข้าดำเนินการย้ายรูปปั้นโขลงช้าง จากสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ไปยังถนนสายวัฒนธรรมท่ามะโอ-ประตูป่อง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของบริบทเรื่องราวท้องถิ่น ย่านเมืองเก่านครลำปาง ที่อดีตเคยเป็นแหล่งธุรกิจการค้าไม้ของจังหวัดลำปาง ซึ่งมีช้างเป็นพาหนะ ตลอดจนเพื่อสร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่บริเวณถนนสายวัฒนธรรมท่ามะโอ-ประตูป่อง อำนวยความสะดวกให้ชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจเป็นที่ระลึก อีกด้วย

         ทั้งนี้ เทศบาลนครลำปาง จะเร่งดำเนินการตกแต่งสวนหย่อมขนาดเล็ก พร้อมประดับโคมไฟโดยรอบให้มีสีสันสวยงามต่อไป