นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาประเมินให้คะแนนตัดสินชุมชนและครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง

          น.ส.นัทธ์หทัย ฟูวุฒิ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมคณะทำงานฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาประเมินให้คะแนนตัดสินชุมชนและครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะถนน ไหล่ทาง หรือบริเวณหน้าบ้านให้มีความสวยงาม สะอาดน่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย เริ่มจากชุมชนศรีล้อม ชุมชนปงสนุก และชุมชนแจ่งหัวริน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561