นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาประเมินให้คะแนนตัดสินชุมชนและครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง

       น.ส.พัลลภา สุริยะมณี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการช่าง พร้อมคณะทำงานฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาประเมินให้คะแนนตัดสินชุมชนและครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะถนน ไหล่ทาง หรือบริเวณหน้าบ้านให้มีความสวยงาม สะอาดน่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย ในชุมชนรถไฟนครลำปาง ชุมชนพระธาตุนาก่วม ชุมชนศรีชุม และชุมชนป่าขาม 1 ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561