นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง”

         ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง” หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูปเนื้อหมูสด ให้เป็นข้าวเกรียบ แคบหมู หมูยอ ลูกชิ้น แหนม ฯลฯ ด้วยความสะอาด ถูกหลักอนามัย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับตัวแทนชุมชนบ้านหน้าค่าย กว่า 30 คน ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ชุมชนบ้านหน้าค่าย