นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา “Born To Be Young Star ANTI DRUGS Contest”

          เทศบาลนครลำปาง จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา “Born To Be Young Star ANTI DRUGS Contest” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ได้รวมกลุ่มแข่งขันแสดงความสามารถด้านดนตรีและการเต้น Cover อย่างสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา