นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 

          กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิด ? ไปติดตามรับชมอินโฟกราฟิกสวย ๆ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกันได้เลยครับ...

แหล่งที่มา : www.ops.go.th