นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบกิจการค้าขาย ภายในตลาดรัตน (เก๊าจาว) และตลาดอัศวิน เพื่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าขาย

      ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบกิจการค้าขาย ภายในตลาดรัตน (เก๊าจาว) และตลาดอัศวิน เพื่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าขาย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหา พร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าชุมชนและตลาดในท้องถิ่นให้มากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนต่อไป ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นี้