นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ขอแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สูงขึ้น

        เทศบาลนครลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นายประสงค์ เรือนสอน นางสาวพัฒนี เมืองใจมา นางนริศรา หงสกุล นางวิร์ธิมา กันยายน นางสุทารัตน์ ยี่แก้ว นางพัสนีย์ กิติคำ และนายหัสนัย บุญสิงห์ในโอกาสเข้ารับการบรรจุ/แต่งตั้งในตำแหน่งที่สูงขึ้นขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไป