นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดบุญวาทย์วิหาร

       นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนพร้อมกัน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ในคืนวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ วัดบุญวาทย์วิหาร เทศบาลนครลำปาง

       ทั้งนี้ “วันอาสาฬหบูชา” ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ปีนี้ตรงกับวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยทรงแสดงพระธรรมเทศนาคือ ธรรมจักกัปวัตนสูตร เป็นผลให้เกิดมีพระสาวกรูปแรกขึ้นในพระพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็นวันแรกที่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย