นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบกิจการค้าขาย ภายในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา) และตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง)

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบกิจการค้าขาย ภายในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา) และตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) เพื่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าขาย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหา พร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าชุมชนและตลาดในท้องถิ่นให้มากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน ในช่วงเช้าของวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 นี้