นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอต้อนรับ “นายอาทิตย์ นามบุตร” (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “ปลัดเทศบาลนครลำปาง”

        เทศบาลนครลำปาง ขอต้อนรับ “นายอาทิตย์ นามบุตร” (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “ปลัดเทศบาลนครลำปาง” ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการภายในสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป