นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสำนักงานเทศบาลนครลำปาง

        นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสำนักงานเทศบาลนครลำปาง เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง