นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “สายใยแห่งรัก” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

       พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน เทศบาลนครลำปาง จัดการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “สายใยแห่งรัก” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน สร้างจิตสำนึกแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ให้เกิดความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี และสนับสนุนการใช้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เตรียมพร้อมจัดแสดงผลงาน เร็ว ๆ นี้