นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2561

        มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าในนามเทศบาลนครลำปาง