นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมร่วมกับผู้ประกอบการค้าขายภายในตลาดเทศบาล 3

       ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการค้าขายภายในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา) เพื่อจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าภายในตลาดและการสัญจรบริเวณถนนโดยรอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองต่อไป