นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันรพี ประจำปี 2561

        เทศบาลนครลำปาง ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2561

        นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเทิดพระเกียรติต่อพระองค์ท่าน ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ศาลแขวงลำปาง