นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการภาพวาด หัวข้อ “สายใยแห่งรัก” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

      พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนชาวลำปางเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภาพวาด หัวข้อ “สายใยแห่งรัก” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน สร้างจิตสำนึกแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ให้เกิดความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี และสนับสนุนการใช้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน