นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง

      นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง โดยมีบุคลากรในสังกัดฯ พร้อมผู้นำชุมชนเขตเทศบาลฯ ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมปั่นจักรยาน ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา พร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเทศ แนวทางการสร้างเมืองจักรยาน และแนวทางการสร้างเมืองจักรยาน ในปี 2562 ด้านมิติสร้างการรับรู้ มิติการสร้างถนน และมิติการสร้างคน ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง