นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561” และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่น เทศบาลนครลำปาง”

        เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561” และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่น เทศบาลนครลำปาง”