นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนการโยธา สำนักการช่างลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

    ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้มอบหมายให้ ส่วนการโยธา สำนักการช่างลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนายคนึง นางประภาภรณ์ แก้วใย ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อหลายวันก่อนที่ผ่านมา ณ บ้านเลขที่ 342 ถนน เจริญประเทศ ชุมชนศรีบุญโยง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง