นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day สถานีขนส่งผู้โดยสาร

 เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day สถานีขนส่งผู้โดยสาร น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561