นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

Big Cleaning Day สวนสาธารณะเขลางค์นคร

      เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day สวนสาธารณะเขลางค์นคร น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

        นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการนครลำปาง Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาด กวาดกำจัดขยะมูลฝอย ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสวนสาธารณะฯ และพื้นที่โดยรอบ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความสุขให้กับผู้มาใช้บริการออกกำลังกาย น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร เทศบาลนครลำปาง