นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำบุญสร้างศาลหลักเมืองนครลำปาง

      เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ "คุณแบงค์" บุญธฤต ธนะสุวัตถิ์ บุตรชายของคุณสุระโยธิน และคุณนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยกัลยาณมิตรผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำบุญสร้างศาลหลักเมืองนครลำปาง โดยมอบเงินรวมจำนวน 520,000 บาท ให้กับ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาศาลหลักเมือง นครลำปาง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ ศาลหลักเมืองนครลำปาง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 80% เหลือเพียงการประดับตกแต่งทั้งภายในและภายนอก เช่น ลวดลายปูนปั้น และลวดลายประตูบานใหญ่ทั้งสีด้าน เป็นต้น