นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปางร่วมในงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

      ในช่วงค่ำของวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ในฐานะประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปางร่วมในงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาด สถานศึกษา และองค์กรภาคประชาชน ร่วมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ เบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ หลังจากได้นำจุดเทียนชัย และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและขับร้องพลง “สดุดีพระแม่เจ้า” อย่างพร้อมเพียงกัน