นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการราดยางซ่อมแซมผิวถนน บริเวณถนนวังขวา ถนนฉัตรไชยและถนนบุญวาทย์

      เทศบาลนครลำปาง โดยสำนักการช่าง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการราดยางซ่อมแซมผิวถนน บริเวณถนนวังขวา (ชุมชนบ้านดงไชย ซอย 4, ข้างร้านอาหารเมธาเฮ้าส์) ถนนฉัตรไชย (ข้างร้านจักรยานบันเทิง) และถนนบุญวาทย์ (ข้างร้านลำปางการพิมพ์) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยต่อไป