นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดฯ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

เทศบาลนครลำปาง จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดฯ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

รูปภาพเพิ่มเติม