นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ นายพรเทพ อรรถกิจไพศาล ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง และคณะฯ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลำปาง

ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับ นายพรเทพ อรรถกิจไพศาล ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง และคณะฯ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลำปาง