นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์) ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ณ บริเวณโครงการฟื้นฟูและปรับปรุงแหล่งน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยจะเสด็จถึงบริเวณค่ายสุรศักดิ์มนตรีในเวลาประมาณ 09.00 น. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวจังหวัดลำปางได้รับทราบและมีส่วนร่วมร่วมในการรับเสด็จในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน